KLUB STUDENATA "MANDARINA"

Klub je osnovan 18. listopada 1988. godine. Jedan od začetnika bio je prof. Bobanac koji je ugovorio sastanak sa studentima i uz njihovu suradnju osmislio rad KS Mandarine.

Mandarina za radnog vremena okuplja studente, gdje im omogučuje razmjenu informacija i literature, te je mjesto za opuštanje izmedju fakultetskih obaveza.

Konzumacija u prostorijama KS Mandarina moguća je samo uz predočenje članske iskaznice koju možete podići u prostorijama Kluba, nakon popunjavanja pristupnice i plaćanja godišnje članarine.