FOTO KLUB

Osnovna uloga je da kroz svoj talent studenti zabilježe dogadjaje na našem fakultetu te  tako stvore arhivu slika koje će kasnije, budućim naraštajima, moći pričati svoje priče.