SEKCIJA LOVSTVA

Sekcija okuplja zaljubljenike u prirodu, divlje životinje, lovačke običaje i lov

Glavne aktivnosti se baziraju na podučavanju studenata praktičnom dijelu uzgoja divljači, ekološkoj ravnoteži, tehnikama i tradicijama lova, edukaciji na terenu, te organiziranju i provodjenju projekata na fakultetskom lovištu.